lietuvishka versija English version

2 ��� 2008�. � ������� "Akmens zenklai (�������� �����)" (Jakshto 14-7( ����� 14-7 ) ��������� ������������ �������� "����" ��������� �� ����������, ���������, ��������� ������ ��������������.��������� ������ ��������������, ����������� � �������� ��������� ���������� �����. �������� ������ � ����������, ��� �� �������� ����������� �������������. 2007 ���� �������� ���������� ����������� �� ������������� ��������������� ���������. �� ������ ������, ��������������� ���������� ���������, �����������, �������� ���������.
� 2006 ����, ������ ���������� �������� ������ ������������ ��������, ����������, ���������. � ��� ����� ����� � ����� �������. � 2007 ���� ������������ �������� ����������� �Sotto vocce" ������, ������� ������ � ���������� � �������, ������� ������� ���� ����������� ����� ��������������� � �����������������.
����������� ����� ������ ��������� � ����� ����. ������� ���������, ���� � ������������� ��� �������. ������������������� � �������� ������ ����� ��������, ��� ��� ��� �������� ������� ������.

������� �������� ������ ����� �� 28 ���.

������������ � �������� "����" ������ ��������������.


1

1

1

1


��������� ������������� � �������� ��������.


1


��� ������ ������? ����� ������� � ������...)))


1

� ��� ���� , ������ ��������������!

1

1

1


��������� ������������� ����� �� ������� "Akmens zenklai (�������� �����)" � ����� ������� ArtBaltica.com.


1

1


��������� �� �������� ��������, ���������� � ���������� ������, ���� ����� �� ������� � �����!
���� ������� ����� �������� ���� � ����� ������.
�������� �������� ��� ����� �����������������, �������� � ���������� ������, � ���...
���������� ������� � ������� - �������.
�������� �� �������, ��� ��� ������ ���������� ��� �����, ����� ��������, ��������� � ����� ���������!


1


������ �� �������� ���� ����� �����... �� �� ��� �����������:-)


�� �������� ����, ������ � ���������� �������� ������!
��, ��� ���� �������� ���������, ���� ��������!
�� ���� ��� � ��� � �������!